Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Zhvillimi i Fazes se pare te Provimit te Pranimit per vitin akademik 2019-2020

  • Faza e Parë e Konkursit të Pranimit për vitin akademik 2019-2020
U zhvillua sot më datë 24 prill 2019 faza e parë (Testi Scan Tron) e Konkursit të Pranimit  në Formimin Fillestar për kandidatët për magjistratë dhe kandidatët për këshilltarë e ndihmës ligjorë. Testimi u zhvillua në Hollin e Pallatit të Kongreseve.
Testimi u zhvillua për 249 konkurentë që u paraqitën për tu testuar dhe zgjati dy orë e gjysëm. I gjithë procesi u zhvillua në kushtet e transparencës dhe objektivitetit, i mbështetur njëkohësisht nga përfaqësues të institucioneve kryesore ndërkombëtare, që janë partnerë të Shkollës së Magjistraturës, të cilët kryen monitorimin e sallës dhe të konkurentëve gjatë zhvillimit të testimit.

 

 

 Njoftime

Mbylle