Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Programi i provimit të pranimit përmban lëndët:

Programi i përgjigjet të dyja fazave të provimit
 
1. Testi i Inteligjencës
2. Gjuha shqipe
3. Psikologji dhe komunikim
4. Legjislacioni i BE-së
5. Marrëdhënie Ndërkombëtare
6. E Drejtë e krahasuar (Parimet e përgjithshme)
7. Histori
8. Etika Profesionale
9. E Drejta Kushtetuese
10. E Drejta Civile; E Drejta Tregtare dhe e Kompanive 
11. Procedura Civile 
12. E Drejta Penale 
13. Procedura Penale 
14. E Drejta Administrative 
15. E Drejta Familjare
16. E Drejta e Punës 

Ju lutem shkarkoni programin e provimit të pranimit këtu...
 
Shenim: Publikuar në datë 29.01.2020Njoftime

Mbylle