Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Thirrje për aplikime për pedagog të jashtëm / 6 korrik 2017

Shkolla e Magjistraturës është në procesin e hartimit të programit tematik për vitin akademik 2017-2018.
Me qëllim plotësimin e ekspertizës në Programin e Formimit Fillestar dhe në Programin e Formimit Vazhdues, ftohen të gjithë të interesuarit, të cilët dëshirojnë të përfshihen si trajnerë/ekspertë, e pedagog të jashtëm të Shkollës, të paraqesin kërkesën e tyre dhe dokumentacionin mbështetës pranë Shkollës së Magjistraturës. Për lehtësi analize dhe me qëllim eliminin e kostove postare, kërkesat do të dërgohen brenda datës 21 Korrik 2017 në adresën elektronike info@magjistratura.edu.al.
Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim, si dhe procedura për përzgjedhjen e tyre gjendet në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, si dhe në Aneksin 11, pjesë e saj. 
 
Faleminderit për mbështetjen dhe mirëkuptimin.Njoftime

Mbylle