Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per procesin e ç’sekretimit dhe shpalljen e rezultateve për fazen e dyte “Testi Profesional” te Testimit per aftesite profeisonale per subjektet ex officio. / 13 maj 2018

                                                          NJOFTIM
 
Diten e Hene date 14 Maj ne oren 10.00 në ambjentet e Shkolles se Magjistratures do të kryhet procesi i ç’sekretimit dhe shpallja e rezultateve për fazen e dyte “Testi Profesional” te Testimit per aftesite profeisonale per subjektet ex officio, te parashikuara ne piken 4 te nenit 179/b te Kushtetutes.Njoftime

Mbylle