Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitete të datës 3-4 Korrik 2017

   MBROJTJA E TEMAVE TE VITIT TE DYTE          
 
Në datat 3 dhe 4 korrik, në ambjetet e Shkollës së Magjistraturës po zhvillohet mbrotja e temave të vitit të dytë. Sot mbrojtën temat 8 kandidatë për magjistratë gjyqtarë dhe prokurorë, 8 kandidatë për magjistratë gjyqtarë dhe prokurorë do të jenë edhe ditën e nesërme.
Temat janë të orientuara fort drejt praktikës gjyqësore dhe të punuara prej tyre gjatë gjithë vitit. Disa nga tematikat janë:
1.      Civile
2.      Penale
3.      BE-së
4.      Familjare
5.      Arbitrazh
 
 
 
 
                    SESION TRAJNUES 3-4 KORRIK ME TEMË:
 
Shkeljet e Pronësisë Intelektuale në Internet. Kazuse konkrete nga praktika shqiptare dhe ajo ndërkombëtare. 
Ekspertë: Mariana Semini, Mariana Dedi
Lehtesues: Engjëllushe Tahiri
 
 
 Njoftime

Mbylle