Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

SESIONE TRAJNUES 23 Qershor 2017

  1.SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Aftësitë e kontabilitetit për gjyqtarët dhe prokurorët në çështjet e falimentimit.
 
Ekspertë: Eksperte te BERZH, Vilma Sharofi
Lehtesues: Antoneta Sevdari
Partnere: BERZH/KPMG
 
 
 
                        2.SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Ndryshimet ne Kodin e Procedures Penale (Gjykata/Prokurori Apeli Durres)
 
Eksperte: Henrik Ligori, Artan Hoxha
Partnere: OPDAT
 
 Njoftime

Mbylle