Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

SESION TRAJNUES 21-22 QERSHOR

           SESION TRAJNUES 21-22 QERSHOR:
 
E drejta administrative në kontekstin ndërkombëtar.
  • Drejtësia Administrative dhe Bashkimi Evropian.
  • Drejtësia Administrative Shqiptare në kontekst ndërkombëtar: zhvillimi i jurisprudencës së drejtësisë administrative në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. 
Ekspertë:  Sokol Sadushi, Gent Ibrahimi
Lehtësuese: Alma Kodraliu
 
 
 Njoftime

Mbylle