Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Aktivitet Rajonal për Trajnimin e Trajnerëve për provat elektronike dhe të ardhurat nga krimi online

                                      Budva, Qershor 2017
 
Në kuadër të projektit iPROCEEDS sot filloi një aktivitet pesë ditor Trainim i Trajnerëve për ofrimin e një moduli trajnimi prezantues për krimin kibernetik, provat elektronike dhe të ardhurat nga krimi online.
Qëllimi i aktivirtetit është krijimi i një grupi trajnerësh kombëtar, që do të jenë në gjendje të udhëzojnë kolegët e tyre për aftësitë dhe njohuritë fillestare të nevojshme për kryerjen e roleve dhe funksioneve në çështjet e krimit kibernetik, provave elektronike dhe kërkimit, sekuestrimit dhe konfiskimit të të ardhurave nga krimi online.
Kursi bazohet në materialet e trajnimit të zhvilluara nga Këshilli i Evropës dhe është hartuar për t’i pajisur gjyqtarët dhe prokurorët me një nivel fillestar njohurish për krimin kibernetik, provat elektronike si dhe kërkimin, sekuestrimit dhe konfiskimitn e të ardhurave nga krimi online.
Ky aktivitet përfshin gjyqtarë dhe prokurorë që aspirojnë të bëhen trajnerë nga vende si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, “ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë”, Turqia dhe Kosova.
Një grup multinacional ekspertësh nga Kroacia, Irlanda, Sllovenia dhe Mbretëria e Bashkuar drejton trajnimin.
Nigel JONES, eksperti i Këshillit të Evropës theksoi se trajnimi: "... trajton subjektet e krimit kibernetik, provat elektronike dhe të ardhurat nga krimi online, dhe është një mundësi për të trajtuar bashkë sfidat kryesore me të cilat përballet drejtësia penale në ditët e sotme. Kjo inisiativë ka qëllim krijimin e kapaciteteve për ofrimin e temave trajnuese më të rëndësishme. Qëndrueshëmria është e rëndësishme për suksesin e trajnimit duke përfshirë gjithashtu elementin e aftësive të trajnimit. Kombinimi i tematikave do të garantojë që delegatët më pas të mund të trajnojnë kolegët e tyre në nivel kombëtar. Në fund të trajnimit, secili prej vendeve pjesëmarrëse do të ketë katër trajnerë të rinj. Projekti iPROCEEDS do të mbështesë gjithashtu ofrimin e trajnimit në nivel kombëtar dhe do të garantojë qëndrueshmërinë duke kontrolluar programin kombëtar".
 
 
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle