Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

TRYEZË E RRUMBULLAKËT – NDRYSHIMET NË KODIN E PROCEDURËS PENALE

                                         Tiranë, 19 Qershor 2017
 
Në bashkëpunim me OPDAT-in, Shkolla e Magjistraturës ka filluar realizimin e tryezave të rrumbullakët në lidhje me ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale. Janë për tu zhvilluar një sërë aktivitetesh në qytete të ndryshme të vendit si në Tiranë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, dhe Shkodër. Programi i aktivitetit është hartuar duke u bazuar në shtyllat kryesore të ndryshimeve që janë bërë në Kodin e Procedurës Penale. Qëllimi i trajnimeve është është tërheqja e vëmendjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve tek ndryshimet kryesore që janë bërë.
 
Tematikat që trajtohen në këto takime janë:
-          Rëndësia e ndryshimeve në KPP. Filozofia e ndryshimeve dhe metodologjia.
-          Procedura e seancës paraprake. Roli i gjyqtarit të seancës paraprake.
-          Procedurat alternative: gjykimi i drejtëpërdrejtë, gjykimi i shkurtuar, urdhri penal dhe gjykimi me  marrëveshje.
-          Organizimi i prokurorisë. Organet kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Çështje të kompetencës.
 
 Njoftime

Mbylle