Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

ROUND TABLE – CHANGES TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE

                                 Tiranë, 19 June 2017
 
In cooperation with OPDAT, the School of Magistrates has started the implementation of a series of round tables regarding the changes to the Criminal Procedure Code. There are a series of meetings to be organized in different towns in the country, like in Tiranë, Durrës, Vlorë, Gjirokastër, Korçë, and Shkodër. The agenda of the activity was drafted based on the main pillars of the changes made to the CPC. The aim of the activities is to attract the attention of the judges and prosecutors to the main changes made.
 
The topics to be treated in the activities are:
-          Importance of change to the CPC. The philosophy of changes and methodology.
-          The procedure of  the preliminary hearing. Role of the judge of the preliminary hearing.
-          The alternative procedures: direct trial, summary trial and trial by agreement.
-          Organization of the prosecution. Organs against corruption and organized crime. Issues of competency.
 
 Informations

Mbylle