Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

SESION TRAJNUES 15-16 Qershor 2017

                          SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Akti i pavlefshëm dhe prova e paligjshme, raportet ndërmjet tyre. Papërdorshmëria dhe pavlefshmëria e provave. Jurisprudenca evropiane dhe amerikane.
Ekspertë: Henrik Ligori, Albana Boksi
Lehtesues: Sotir Kllapi
 
 Njoftime

Mbylle