Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

SESION TRAJNUES 24 Maj 2017

 SESION TRAJNUES ME TEMË:
 
Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor, ndarja e kompetencave midis Avokaturës së Shtetit dhe institucioneve publike.
Ekspertë: Artan Hajdari
Lehtësues: Julian Haxhiu
Moderator: Abaz Deda
 
 
 
 

 
 
 Njoftime

Mbylle