Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Konferencë “Kultura Juridike dhe Reforma Kushtetuese në Shqipëri”

                              Firence, Itali  11-12 Maj 2017
 
Me ftesë të Universitetit të Firences, Departamentit të Shkencave Juridike, Drejtori i Shkollës, Z. Sokol Sadushi është ftuar të mbajë një kumtesë dhe të marrë pjesë në punimet e Konferencës Shkencore “Kultura Juridike dhe Reforma Kushtetuese në Shqipëri – Itinerare dhe prospektiva ndërmjet modeleve evropiane dhe specifikat kombëtare”.  Konferenca shkencore zhvillohet edhe në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Itali.
Në konferencë do të trajtohen nëntema të ndryshme të kësaj fushe dhe më konkretisht:
-          Një shekull kulturë juridike italo-shqiptare
-          Organizimi, pushtetet dhe roli i Këshillit të Lartë të Magjistraturës në Shqipëri
-          Modeli Italian i vetëqeverisjes së magjistraturës
-          Organizimi, pushtetet dhe roli i Këshillit të Lartë të Prokurorisë në Shqipëri
-          Të rejat dhe sfidat e funksionimit të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë në procedimet disiplinare të gjyqtarëve
-          Perspektiva e avokaturës
 
 Njoftime

Mbylle