Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per zhvillimin e fazes se dyte te provimit te pranimit per vitin akademik 2017-2018. / 21 prill 2017

                                                     NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë fituesit e fazës së parë të provimit të pranimit në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2017-2018 se faza e dytë e Provimit të Pranimit (Testi Profesional) do të zhvillohet në datë 27.04.2017 në orën 8.00 në Akademinë e Sigurisë Sauk Tiranë.Njoftime

Mbylle