Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per zhvillimin e fazes se pare te provimit te pranimit per vitin akademik 2017-2018. / 19 prill 2017

NJOFTIM
 
Njoftohen të gjithë konkurentët që janë rregjistruar në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës për vitin akademik 2017-2018 se provimi i fazës së parë me natyrë kualifikuese me vlerësim elektronik (Scan- Tron) do të zhvillohet në datë 21.04.2017 në orën 8.30 në Akademinë e Sigurisë Sauk Tiranë.Njoftime

Mbylle