Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

SESION TRAJNUES 1-2 Mars 2017 dhe 2-3 Mars 2017

 SESION TRAJNUES 1-2 Mars 2017:
 
Trafikimi i qënieve njerëzore dhe shfrytëzimi për punë. Veçoritë që paraqesin subjektet e veçanta. Teknikat e hetimit pro-aktiv. Të drejtat e viktimave gjatë procedimit penal. Trafikimi dhe shfrytëzimi për punë i fëmijëve, format e reja të këtij trafikimi. Dallimi mes figurave të veprave penale të lidhura me to. Studimi i përvojave të krahasuara.
Ekspertë:Dritan Rreshka, Aurela Anastasi, Ekspertë të Komitetit Hollandez te Helsinkit
Lehtësuese: Doloresa Musabelliu
 
 
 
                          SESION TRAJNUES  2-3 Mars 2017:
 
Procedura administrative në vështrim të Kodit të ri.
·         Ndryshimet e sjella në raport me kodin e mëparshëm.
·         Mjetet e mbrojtjes së të drejtave e interesave të palëve në procedurat administrative.
·         Heshtja administrative: kuptimi dhe aplikimi i saj. Dallimi nga mosveprimi.
·         Afatet në procedurat administrative.
Elementet e procesit të rregullt ligjor në procedimin administrativ.
Ekspertë:Ardian Dvorani, Kastriot Selita/ Eralda Methasani
Lehtësues:Sokol Ibi
 
 Njoftime

Mbylle