Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

SESIONE TRAJNUESE 14-17 Shkurt 2017

SESION TRAJNUES 14-17 Shkurt 2017
 
Trajnim trajnerësh: Neni 10 i KEDNJ.
 
 
 
SESION TRAJNUES 15-16 Shkurt 2017
 
E drejta e BE. Institucionet europiane dhe rolet e tyre ligjzbatuese; Gjykata europiane e drejtesise dhe juridiksioni i saj; Parimet e se drejtes europiane permes ceshtjeve te GJED.
Ekspertë: Alistair Sutton, Xhezair Zaganjori, Manjola Xhaxho
LehtësueseAlma Kodraliu
 
 
 Njoftime

Mbylle