Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

The visit of the Dutch School of Judicial Training February 13th-14th 2017

Visit of the Dutch School of Judicial Training 
 
In framework of the cooperation with the Dutch School of Judicial Training, a visit is being held in our School by two representatives of the Dutch School. This visit is in continuation of the cooperation for the setting up and operation of the module of the trafficking of human being and the preparation of the e-learning platform to realize this type of training activity.
 Informations

Mbylle