Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vizita e Perfaqesuesve te Shkolles Holandeze te Trajnimit Gjyqesor 13-14 Shkurt 2017

Vizita e Perfaqesuesve te Shkolles Holandeze te Trajnimit Gjyqesor
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Shkollën Holandeze të Trajnimit Gjyqësor, po zhvillohet një vizitë pune e dy përfaqësuesve të saj. Vizita zhvillohet në vijim të bashkëpunimit për ngritjen dhe funksionimin e modulit të trajnimit për trafikimin e qenieve njerezore si dhe përgatitjen e platformës e-learning për ta realizuar këtë trajnim.
 Njoftime

Mbylle