Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

8-9 Maj 2017

                                    SESION TRAJNUES ME TEME:
 
Juridiksioni kushtetues vs. Juridiksionit gjyqësor administrativ, analizuar sipas ndryshimeve të reja kushtetuese dhe të ligjit të Gjykatës Kushtetuese.
·         Mosmarrëveshja e kompetencave mes pushteteve kur shkak i konfiktit është akti nënligjor.
·         Kontrolli mbi paligjshmërinë ose pakushtetueshmërinë e akteve normative.
Shmangia e konfliktit juridiksional ndërmjet Gjykatës Kushtetuese dhe gjykatës administrative.
 
                                        8-9 Maj 2017,Tiranë
 
Kursi: K7 + AD
Periudha:  8-9 Maj 2017
Ekspertë:Sokol Sadushi, Sokol Berberi
Lehtësues:Altina Nasufi
 
Orari i fillimit:  9:00
Vendi i trajnimit: Shkolla e Magjistratures

Njoftime

Mbylle