Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Formimi fillestar

  Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës realizon:
   
  a)      procesin e rekrutimit dhe të programit të formimit fillestar tre vjeçar të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë;
  b)      procesin e rekrutimit të kandidatëve për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, sipas së njëjtës procedurë që zhvillohet për rekrutimin e kandidatëve për magjistratë dhe të programit të formimit fillestar të tyre me një kohëzgjatje dy vjeçare;
  c)      procesin e rekrutimit të kandidatëve për ndihmës ligjor dhe të programit të formimit fillestar të tyre me një kohëzgjatje 9 mujore;
  d)     procesin e rekrutimit të kandidatëve për kancelar të gjykatave e prokurorive dhe të programit të formimit fillestar të tyre me një kohëzgjatje tre mujore;
   
  Rregulla më të detajuara mbi realizimin e proceseve të rekrutimit dhe të programeve specifike të formimit fillestar të këtyre grupeve gjenden në Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle