Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Ceremonia e 3 vjetorit te Miratimit te Amendamenteve Kushtetuese dhe Aktivitete trajnuese

  • Sesion Trajnues 24-26 korrik 2019
  Në kuadër të bashkëpunimit me Projektin e USAID-it “Drejtësi për të Gjithë”, zhvillohet seminari trajnues për kancelarët në detyrë me tematikë:  “Planifikimi strategjik në gjykata”. Seminari do të zhvillohet në datat 24-26 Korrik 2019 në Tiranë pranë Hotel Mondial, ku do të ketë trajtesa nga ekspertët /lehtësues: Valbona Pajo (Bala), Fatri Islamaj. Gjatë seminarit do të trajtohen çështje të ndryshme si:
  ·         Bazat e planifikimit strategjik
  ·         Formulari i misionit dhe formulari i vlerave dhe vizionit.
  ·         Skanimi mjedisor  dhe analiza e tendencave dhe vlerësimi organizativ.
  ·         Identifikimi i çështjeve strategjike dhe fushave kyce të rezultateve.
  ·         Formulari i objektivave dhe formulari i zbatimit
  ·         Monitorimi dhe vlerësimi
   
   
   
  • Ceremonia e 3 vjetorit të Miratimit të Amendamenteve Kushtetuese,  22 korrik 2019
  Me rastin e 3 vjetorit të miratimit të amendamenteve kushtetuese që celën siparin e Reformës në Drejtësi, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Shkolla e Magjistraturës, bashkërisht, organizuan një ceremoni kremtuese të këtij 3 vjetori, ku ishin të ftuar drejtues të institucioneve kryesore të drejtësisë, përfaqësues të institucioneve më të larta të Bashkimit Evropian, përfaqësues të institucioneve të ndryshme vendase, si dhe trupi diplomatik në Shqipëri. Gjatë aktivitetit përshëndetën me fjalimet përkatëse drejtuesit e institucioneve të reja të krijuara të drejtësisë dhe përfaqësues ndërkombëtar që bënë të mundur zbatimin e Reformës në Drejtësi. Njëkohësisht, në mbyllje të aktivitetit u realizua edhe ceremonia e betimit të magjistratëve të rinj të sapoemeruar.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle