Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete dhe Takime

  • TRAJNIM ONLINE 7 prill 2021

  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme: "Llojet e masave të shmangies nga ndjekja penale ndaj të miturit në konflikt me ligjin, (trajtimi teorik dhe praktik). Praktika pozitive dhe probleme të evidentuara nga gjykatat dhe prokuroritë në këtë drejtim. Nevoja për unifikim të modeleve të akteve proceduriale të aplikueshme për dhënien e masave të shmangies. Mospërmbushja e masave alternative për shmangien nga ndjekja penale dhe pasojat ligjore. Procedura ligjore dhe organet kompetente monitoruese të masave të shmangies. Ndermjetesimit ne ceshtjet penale dhe zbatimi i ndermjetesimit sipas KDPM. Roli i prokurorise dhe gjykates ne zbatimin e ndermjetesimit viktime dhunues"

   
  Eksperte: Tereza Merkaj
  Lehtësuese: Eriselda Bala

   

  • TRAJNIM ONLINE 1-2 prill 2021

  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nëpërmjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me teme: "Kontratat civile, kontratat tregëtare dhe kontratat administrative. Probleme të legjislacionit, të doktrinës dhe të praktikës gjyqësore. Juridiksioni civil përballë juridiksionit administrativ- ndeshjet midis tyre dhe zvarritjet e gjykimit të çështjeve. Kontratat në të drejtën civile"

  Ekspertë: Artan Hajdari; Lindita Sinanaj

  Lehtësuese: Gentian Hamiti

   
   

   

   

   

   

     Njoftime

  Mbylle