Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Ceremonia e Diplomimit të Kandidatëve për Magjistratë 2016-2019

  • Ceremonia e Diplomimit të Kandidatëve për Magjistratë 2016-2019
  Në kuadër të fillimit të vitit akademik 2019 – 2020, Shkolla e Magjistraturës organizoi ceremoninë e diplomimit të magjistratëve që përfunduan studimet në programin e formimit fillestar gjatë periudhës 2016-2019, në të cilën morën pjesë personalitete të larta të vendit, ambasadorë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, si dhe ishin të ftuar gjyqtarë dhe prokurorë, pedagogë dhe ekspertë të Shkollës së Magjistraturës, kandidatë për magjistratë etj.
  Kandidatët e sapodiplomuar u përshëndetën nga Drejtori i Shkollës, Zv/Kryetarja e Këshillit Drejtues, Ministrja e Drejtësisë, Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Z. Luigi Soreca, Kreu i Prezencës se OSBE Z. Bernd Borchardt, Kreu i Zyres së Këshillit të Evropës në Tiranë, si dhe nga e Ngarkuara me Punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Z. Leyla Moses Ones. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e reja të Shkollës në godinën “Poli i Drejtësisë”.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  • Sesion Trajnues 8-9 tetor 2019
  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman IRZ organizojnë aktivitetin me temë: "Azili dhe KEDNJ-ja/GJEDNJ-ja, të drejtat e azilkërkuesve, etj." Temat kryesore qe do te zhvillohen gjate ketij trajnimi jane:
  - Vështrim i përgjithshëm mbi sistemin dhe procedurën shqiptare të azilit;
  - Hyrje në aktivitetin e një gjyqtari administrativ në Gjermani dhe vështrim i përgjithshëm në lidhje me zhvillimin aktual të procedurave të azilit në Europë dhe Gjermani;
  - Forma të ndryshme të mbrojtjes sipas së drejtës së azilit në Shqipëri;
  - Vështrim i përgjithshëm mbi Sistemin e Përbashkët Europian të Azilit dhe zbatimi i tij nëpërmjet akteve gjyqësore të mirëfillta, etj. Aktiviteti është menduar të zhvillohet në nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht më datën 8 dhe 9 Tetor 2019, pranë Tirana International Hotel, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë pranë gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe të apelit.
   
  Ekspert IRZ: Wolfgang Bartsch - Kryetar i Gjykatës Administrative Braunschweig a.D.
  Ekspertë SHM: Idlir Peçi; Manjola Bejleri
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle