Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete dhe Takime

  • SESION TRAJNUES 29 Korrik 2020
  Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me USAID dhe Forumin e Grave Gjyqtare Shqiptare, është duke zhvilluar online, aktivitetin trajnues me temë “Teoritë gjinore dhe ngacmimet seksuale”. Përgjatë këtij aktiviteti trajnues, u diskutuan çështje mbi: 
  • Teoritë gjinore dhe diferencat gjinore; 
  • Dhuna seksuale dhe ngacmimi seksual; 
  • Teori dhe shembuj: Breaking gender binary.  
  Pjesëmarrës në këtë aktivitet trajnues: gjyqtarë të gjykatave në rrethe gjyqësore; 
  Eksperte ShM: Arta Mandro 
  Eksperte FGGjSh: Diamela Goxha; Enerjeta Shehaj (Derraj)   
   
   
   


     Njoftime

  Mbylle