Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete Trajnuese dhe Zhvillimi i fazes se pare te Provimit te pranimit per vitin 2019-2020

  • Faza e Parë e Konkursit të Pranimit për vitin akademik 2019-2020
  U zhvillua sot më datë 24 prill 2019 faza e parë (Testi Scan Tron) e Konkursit të Pranimit  në Formimin Fillestar për kandidatët për magjistratë dhe kandidatët për këshilltarë e ndihmës ligjorë. Testimi u zhvillua në Hollin e Pallatit të Kongreseve.
  Testimi u zhvillua për 249 konkurentë që u paraqitën për tu testuar dhe zgjati dy orë e gjysëm. I gjithë procesi u zhvillua në kushtet e transparencës dhe objektivitetit, i mbështetur njëkohësisht nga përfaqësues të institucioneve kryesore ndërkombëtare, që janë partnerë të Shkollës së Magjistraturës, të cilët kryen monitorimin e sallës dhe të konkurentëve gjatë zhvillimit të testimit.

   

   

   


  • Sesion Trajnues 23-24 prill 2019
  Shkolla e Magjistraturës organizon aktivitetin me temë: "Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit, etj." Temat kryesore qe do te zhvillohen gjate ketij trajnimi jane: Trafikimin e armëve e municioneve luftarake; Trafikimin e mjeteve motorike dhe veprave të artit e të kulturës; Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional mes institucioneve ligjzbatuese, etj. Aktiviteti është menduar të zhvillohet në një sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datën 23 dhe 24 prill 2019, pranë Shkollës së Magjistraturës, me pjesëmarrës gjyqtarë dhe prokurorë pranë gjykatave/prokurorive të shkallës së parë dhe të apelit.
   
  Ekspertë: Ardit Mustafaj; Saida Dollani
  Lehtësues: Ilirjana Olldashi
   
   
   
  • Sesion Trajnues 23-24 prill 2019
  Shkolla e Magjistraturës, organizon sesionin trajnues me temë:“Viktima dhe procesi penal”.Gjatë këtij trajnimi, do të trajtohen çështjet si më poshtë: Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare; Kuptimi i padise civile në procesin penal, elementet, avantazhet, statusi i viktimës, dhe të drejtat e saj; Mbrojtja nga riviktimizimi;Probleme të padisë civile në procesin penal; Dëmshpërblimi i viktimave.Aktiviteti është menduar të zhvillohet në sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht në datën 23-24 Prill 2019 në Tiranë, në  Shkollën e Magjistraturës,  me pjesëmarrës Gjyqtarë/Prokurorë pranë Gjykatave/Prokurorive të Shkallës së Parë dhe Apelit.
   
  Ekspertë:   Klodian Kurushi, Fehmi Abdiu.
  Lehtësues: Ornela Naqellari

   

   
   
   
     Njoftime

  Mbylle