Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete dhe Takime


  ZHVILLIMI I MESIMIT ONLINE SHKOLLA E MAGJISTRATURES
   
  Shkolla e Magjistraturës, referuar Urdhërit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së Covid – 19 dhe tashmë në zbatim të VKM nr. 243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, ka ndërprerë zhvillimin e procesit mësimor në Programin e Formimit Fillestar në auditoret e Shkollës së Magjistraturës. Në zbatim të Vendimit nr. 1, datë 20.3.2020 “Për zhvillimin e procesit mësimor online, për shkak të situates së krijuar nga përhapja e Covid – 19” të Këshillit Pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës dhe Vendimit nr 11, datë 3.3.2020 “Për menaxhimin e aktivitetit të Shkollës së Magjistraturës gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së fatkeqsisë natyrore” të Këshilli Drejtues, procesi mësimor vazhdon të realizohet në mënyrë të unifikuar për të gjitha kurset me metodën e trajnimit në distancë me grupe të bashkuara on line me teknikën e një “Joint Group Meeting”, (JGM), në përmbushje të Planit dhe Programit mësimor për vitin e parë akademik 2019 – 2020, deri në rifillimin e procesit mësimor në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
   
   
     Njoftime

  Mbylle