Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitet Trajnues 22 Tetor 2018

  • Sesion Trajnues 22 tetor 2018
  Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe WIPO (the World Intellectual Property Organization), organizon më datë 22 tetor 2018, pranë Hotel Colosseo, Tiranë, aktivitetin trajnues me temë “Respektimi i të drejtës së autorit për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, por dhe institucionet e tjera zbatuese”. Organizimi i këtij aktiviteti trajnues, ka për qëllim kryesor, forcimin e respektimit të së drejtës së autorit për gjyqtarë/prokurorë si edhe avokatë apo institucione të tjera zbatuese. Pjesëmarrës në këtë aktivitet trajnues janë gjyqtarë/prokurorë pranë Gjykatave/Prokurorive në Apel/Rreth si edhe avokatë. Paneli i ekspertëve ka në përbërje:

  Ekspertë ndërkombëtarë: Thomas Dillon; Luciano Dafarra
  Ekspertë ShM: Marjana Semini
  Ekspertë Ministria Kulturës: Elira Kokona
   
   
   
   
   
   

     Njoftime

  Mbylle