Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

  Aktivitete dhe Takime

  • TRAJNIM ONLINE  26-27 tetor 2020
  Shkolla e Magjistraturës është duke zhvilluar online nepermjet teknikës Zoom Meeting, aktivitetin trajnues me temë: “Indicja në proces penal. a) Rregullat logjiko-juridike të indicies. b) Ndarja dhe klasifikimi i indiceve. c) Rregullat mbi vlerësimin e provave. Detyrimi i arsyetimit. Bindja e brendshme e gjyqtarit. d) Metoda e vlerësimit të provave në sistemin procedural penal, etj.
  Ekspert: Shkolla e Magjistraturës: Henrik Ligori; Nertina Kosova
  Lehtësues Shkolla e Magjistraturës: Irida Kacerja
  Pjesëmarrës: Gjyqtarë, Prokurorë  dhe Oficerë të  Policisë  Gjyqësore, pranë Gjykatave/Prokurorive të Rretheve Gjyqësore
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     Njoftime

  Mbylle