Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

SESIONE TRAJNUES 2-3 Shkurt 2017

  2-3 Shkurt 2017 sesion trajnues me temë: 
 
Risitë që sjell Kodi i ri i Procedurave Administrative në krahasim me Kodin e mëparshëm.
Ligjshmëria e aktit administrativ; paligjshmëria dhe pavlefshmëria absolute;
Mjetet e ankimit dhe të rishikimit të akteve administrative; Ankimi administrativ; kundërshtimi dhe rishikimi;
Anulimi dhe shfuqizimi. Elementet e perbashket dhe te vecante te gjykimit administrativ dhe kushtetues.
Eksperte jane Sokol Sadushi, Alma Vokopola, Eralda Met’hasani dhe lehtesues Besart Kackini.
 
 
 
 
 
                2 Shkurt 2017 sesion trajnues me temë:
 
Krimi kibernetik. Konventa e Keshillit te Europes dhe zbatimi i saj.
Eksperte jane Arqile Koça, Armand Gurakuqi ndersa lehtesues Arjan Mucaj.
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle