Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

SESIONE TRAJNUES 2-3 Shkurt 2017

  2-3 Shkurt 2017 sesion trajnues me temë: 
 
Risitë që sjell Kodi i ri i Procedurave Administrative në krahasim me Kodin e mëparshëm.
Ligjshmëria e aktit administrativ; paligjshmëria dhe pavlefshmëria absolute;
Mjetet e ankimit dhe të rishikimit të akteve administrative; Ankimi administrativ; kundërshtimi dhe rishikimi;
Anulimi dhe shfuqizimi. Elementet e perbashket dhe te vecante te gjykimit administrativ dhe kushtetues.
Eksperte jane Sokol Sadushi, Alma Vokopola, Eralda Met’hasani dhe lehtesues Besart Kackini.
 
 
 
 
 
                2 Shkurt 2017 sesion trajnues me temë:
 
Krimi kibernetik. Konventa e Keshillit te Europes dhe zbatimi i saj.
Eksperte jane Arqile Koça, Armand Gurakuqi ndersa lehtesues Arjan Mucaj.
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle