Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajnime Online nga Akademia ERA

Seminare dhe Aktivitete online te ofruara nga Akademia ERA pa kufizim pjesemarrjeje. Te gjitha aktivitetet do te jene ne formen e webinareve, transmetimit live ose seminareve interaktive. Te gjitha trajnimet online ofrohen ne nje mjedis trajnimi me cilesi shume te larte. Njekohesisht, nese merret pjese ne keto aktvitete, Akademia ERA ofron nje zbritje prej 10% per aktivitete te tjera qe mund te zhvillohen me vone gjate vitit ne ambientet e saj, si dhe akses pa pagese ne te gjithe katalogun e prezantimeve te saj (400 te tilla) deri ne fund te vitit 2121.
 
                     Njoftime

Mbylle