Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Takim me Përfaqësues të KPMG/BERZH

Në kuadër të bashkëpunimit me BERZH/KPMG u zhvillua në Shkollë takimi me prezantues i Projektit Aftësitë e Kontabilitetit për Gjyqtarët në Çështjet e Falimentimit, me pjesëmarrjen e Zj. Iva Todorova, Drejtore e Sektorit Publik në KPMG, si dhe grupit të saj. Përfaqësuesit e KPMG u pritën në takim nga Drejtori i Shkollës, Z. Sadushi, si dhe Pedagogët Arta Mandro, Mariana Semini dhe Vangjel Kosta. Njëkohësisht në takim ishin të pranishëm Zj. Ela Qokaj, kancelare e Shkolles, Z. Jetnor Tafilaj, Drejtues i Departamentit IT, dhe Ador Koleka, Përgjegjës për Formimin Profesional.
Gjatë takimit u prezantua projekti në fjalë me komponentët e tij si dhe u përcaktuan modalitetet e bashkëpunimit si metodologjia e projektit, përgatitja e modulit në format seminari në sallë, zhvillimi i sesioneve trajnuese në platformën e-learning, si dhe vlerësimi i projektit. Projekti merr nisje nga projekte te ngjashme te zhvilluara në Bullgari, Kroaci, Maqedoni dhe Kosovë.
 
 Njoftime

Mbylle