Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Stafi i Shkollës

DREJTOR:
Tel: 04 2468825; 2468827; Tel/Fax 2468826
 
PEDAGOGE:
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
Tel: 04 2468825; 2468827 /215, 2468823
 
KANCELARE:
Tel: 04 2468825; 2468827 /231 dhe 2468823
 
KESHILLTARE AKADEMIKE:
Tel: 04 2468825; 2468827 /223
 
PËRGJEGJËSE SEKTORIT FINANCË:
Tel: 04 2468825; 2468827 /228 dhe 2468819
 
SPECIALISTE FINANCE:
Tel: 04 2468825; 2468827/230
 
PËRGJEGJËSE E SEKTORIT TË SHËRBIMEVE DHE BURIMEVE NJEREZORE:
Tel: 04 2468825; 2468827/232
 
SPECIALIST I BURIMEVE NJERËZORE:
Tel: 04 2468825/232; 2468827 dhe 2468826
 
SPECIALIST  ARSHIV/PROTOKOLLI:
Tel: 04 2468825; 2468827/219 dhe 2468826
 
PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË PROJEKTEVE, MARRËDHËNIEVE ME JASHTË DHE TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT:
Tel: 04 2468825; 2468827/223
 
SPECIALIST INFORMATIKE:
Tel: 04 2468825; 2468827/232
 
SPECIALIST INFORMATIKE:
Tel: 04 2468825; 2468827/202
 
PËRGJEGJËSE E SEKTORIT TË FORMIMIT VAZHDUES:
Tel: 04 2468825; 2468827/210 dhe 2468823
 
SEKRETAR SHKENCOR I FORMIMIT VAZHDUES:
Tel: 04 2468825; 2468827/210 dhe 2468823
 
SEKRETAR SHKENCOR I FORMIMIT VAZHDUES:
Tel: 04 2468825; 2468827/220 dhe 2468823
 
PËRGJEGJËSE E SEKTORIT TË FORMIMIT FILLESTAR:
Tel: 04 2468825; 2468827/220
 
SEKRETAR SHKENCOR I FORMIMIT FILLESTAR:
Tel: 04 2468825; 2468827/210
 
SEKRETARE SHKENCORE E FORMIMIT FILLESTAR:
Tel: 04 2468825; 2468827/221 dhe 2468824
 
PËRGJEGJËSE SEKTORI TË STUDIMEVE DHE PUBLIKIMEVE:
Tel: 04 2468825; 2468827/225 dhe 2468819
 
BIBLIOGRAFE:
Tel: 04 2468825; 2468827 /223
 
SPECIALIST PERKTHYES:
Tel: 04 2468825; 2468827/227
 
SEKRETARE SHKENCORE/REDAKTORE LETRARE:
Tel: 04 2468825; 2468827/227Njoftime

Mbylle