Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Gjyqi imitues 2014

Me rastin e DITES SE DREJTESISE, kandidatët e vitit të dytë të Shkollës së Magjistraturës demostruan zhvillimin e një gjyqi model me temën:
Vrasja në Dëm të Disa Personave. Tronditja psikike. Urdhri i prokurorit më të lartë dhe leximet e lejueshme”:
 
Aktiviteti u zhvillua në sallën e Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë në 9 Maj 2014 në orën 17h00, me pjesëmarrjen e shumë personaliteteve të fushës së drejtësisë dhe pushtetit gjyqësor, si Kryetari i Gjykatës së Lartë Prof.Dr.Xhezair Zaganjori, Ministri i Drejtësisë Z.Nasip Naço, Nën/kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Z. Elvis Çefa, Drejtori i Shkollës së Magjistraturës Z.Neshat Fana, si dhe pedagogë të brendshëm dhe pedagogë të jashtëm të Shkollës së Magjistraturës.
Gjyqi trajtoi tematikën e mëposhtme:
Prokuroria akuzoi të pandehurin se:  kishte kryer veprën penale “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese” sipas nenit 79/ë të Kodit Penal, në të cilin parashikohet se: “ Vrasja me dashje e kryer:… ë)në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave dënohet me burgim jo më pak se njëzet vjet ose me burgim të përjetshëm.
Mbrojtja pretendonte se i pandehuri kishte kryer veprat penale: “Vrasje në kushte të tronditjes së fortë psikike” parashikuar nga neni 82 i Kodit penal, “Plagosje e rëndë nga pakujdesia”, parashikuar nga neni 91 i Kodit Penal dhe “Plagosje e lehtë nga pakujdesia”, parashikuar nga neni 92 i Kodit Penal.
Diskutimet gjatë procesit gjyqësor ishin:
1.      Diskutimi nëse ka “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese” apo “Vrasje në kushtet e tronditjes së fortë psikike”, (lidhur me elementët e tronditjes së fortë psikike).
2.      Diskutimi lidhur me vlefshmërinë e akteve për shkak të qënies/mosqenies kompetent të Prokurorit.
3.      Diskutimi për papajtueshmërinë e gjyqtarit që ka pranuar kërkesën e prokurorit për sigurimin e provës dhe atij që ka bërë sigurimin e provës.
4.      Diskutimi lidhur me leximet e lejueshme(kushtet që duhet të plotësohen për njoftimin e dëshmitarit).
 
 
Drejtori, pedagoget dhe studentet ne mbyllje te aktivitetit.
 
 
 
 
Ne aktivitet moren pjese Prof.Dr. Xhezair Zaganjori Kryetari i Gjykates se Larte, Z. Elvis Cefa N/Kryetar i KLD, Z. Nasip Naco Minister i Drejtesise.
 
 
 
Moment nga deklarimet e mbrojtjes.
 
 
Studentet ne role gjate aktivitetit.
 
 
 
Pedagoge dhe studente ne mbyllje te aktivitetit.
 
 
Grupi i studenteve te vitit te dyte.Njoftime

Mbylle