Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Pedagogic Council Decisions in Years

  Nr. 153. Prot.                                                                                          Date 11.03.2014                                                        
 
 
VERBAL - PROCESS
 
 
Held today on 05.03.2014 from the working group, the Pedagogical Council on the revision of the evaluation scheme for the three-year studies’ cycle.
 
In the meetings of 28.01.2014, 30.01.2014, 11.02.2014 and of today, based on the verbal - process of the Pedagogical Council of nr.323 prot, date 22.05.2013, the Directive Council of the School based on the verdict nr.15 prot., date 4.10.2013, as well as on the request for the participation of members of the Pedagogical Council, representers of the High Council of Justice and of the General Prosecutor in the working group meetings, are present:
 
1. The Director of the School Mr. Neshat Fana
 
Home professors:
 2. Mr. Arben Rakipi,
 3. Mr. Dashamir Kore,
 4. Mr. Artan Hajdari,
 5. Mrs.Albana Boksi,
 6. Mrs.Marjana Semini
 7. Mrs.Arta Mandro
 
Pedagogical  Council
  8. Mr. Perikli Zaharia
 9. Mr. Sokol Sadushi
10. Mr. Xhezair Zaganjori
11. Mr. Skënder Kaçupi
 
12. Mrs.Fatjona Memçaj (Representer of the Directive C.)
13. Mr. Fatri Islamaj (Representer of the Directive C.)
14. Mr. Genti Dokollari (Representer of the Directive C.) (Candidate for magistrate)
15. Mrs.Marsida Xhaferllari (Representer of the HCJ)
16. Mrs.Pranvera Gruda (Representer of the General Prosecutor)  Read More...Informations

Mbylle