Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2016

Jeta Juridike Nr.1 Viti 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Përmbledhëse:

Rubrika: Artikuj Teorik

 
1.      Prof. Dr. Aurela Anastasi  -  Çështje të ekzekutimit te vendimeve gjyqësore për detyrimin ushqimor ndaj fëmijëve. Përgjegjësitë institucionale dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese
 
2.      Denar Biba                       -  Dinjiteti Njerëzor
 
Rubrika: Njohje me praktikën gjyqësore
 
3.      Arbër Çela                       - Papërdorshmëria e provave në procesin penal
 
4.     Majlinda Andrea & Ylli Pjetërnikaj - Disa aspekte teoriko-praktike të figurës së veprës penale të  “pastrimit të produkteve të veprës penale”
 
5.       Mariana Shegani (Dedi) - Shkeljet e të  drejtave të pronësisë  intelektuale  në  internet
 
Rubrika: Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
6.      Dr. Ervin Sulko             - Raporti ndërmjet gjyqtarëve kombëtarë dhe gjykatës së drejtësisë të Bashkimit Europian
 
Rubrika: Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
7.      Daniel GUTMANN          -   Sanksionet fiskale dhe Kushtetuta
 
Botime të Shkollës së Magjistraturës

Jeta Juridike Nr.2 Viti 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeta Juridike Nr.3 Viti 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Përmbledhëse

 
Artikuj teorikë:
Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI - Faqet sociale on line dhe kufijtë e lirisë së shprehjes respektimi i të drejtave për jetën private dhe familjare dhe moscenimi i emrit dhe dinjitetit. 
 
Opinione dhe debat juridik:
Florian  KALAJA - Dilema kushtetuese mbi masat e sigurimit të padisë.
 
Njohje me legjislacionin e ri:

Dr. Alket HYSENI & Prof.   Dr. Shamet SHABANI   - Kodi i ri doganor. Ndryshme të rëndësishme në procedurat dhe shkeljet doganore.

Njohje me praktikën gjyqësore:

Dr.Erind MËRKURI -  Qëndrimi në pakicë në vendimmarrjen e gjykatave.
 
Ina BARJAMAJ -  Padia e pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv si mjet mbrojtës gjatë ekzekutimit të titullit ekzekutiv dhe praktika gjyqësore në lidhje me të.
                                                                                                                         
 Artikuj të Spikatur “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”:

 

Përkthyer nga Rudina SHIROKA - Gjykatat kushtetuese dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.Njoftime

Mbylle