Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajnim Rajonal në Berat

Data 2 Dhjetor 2016
 
 
Në bashkëpunim me Programin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara ( PNUD) , Shkolla e Magjistraturës organizon seminarin trajnues me temë "Jurisprudencë e GJEDNJ lidhur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Konventa e OKB dhe legjislacioni shqiptar lidhur me PAK dhe roli i sistemit të drejtësisë" në datën  2 dhjetor 2016 për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë. Ky aktivitet rajonal zhvillohet ne qytetin e Beratit.
Ekspertët pjesëmarrës në seminar janë: Arta Mandro , Agustela Nini
Lehtësues : Esmeralda Ceka
Moderator : Agron Vavla
 
 
      Njoftime

Mbylle