Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Takim Rajonal Koordinues 10 Nentor 2016 - Projektet Kombëtare, Dypalëshe dhe Rajonale për Trajnimin Gjyqësor

                                                      10 Nëntor 2016
 
Në vijim të aktiviteteve të organizuara nga Këshilli Rajonal i Bashkëpunimit, po zhvillohet në Beograd takimi rajonal i kordinimit të projekteve kombëtare, dypalëshe dhe rajonale në fushën e trajnimit gjyqësor. Takimi zhvillohet në përputhje me strategjinë e KRB për krijimin e një platforme apo rrjeti të institucioneve të trajnimit gjyqësor në rajon. Ky rrjet do të mundësojë mbështetjen ndërmjet institucioneve që lidhet me trajnimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve dhe do të gjenerojë një kuptim më të mirë të sistemeve të trajnimit gjyqësor në rajon, sfidat dhe sukseset e tyre. Njëkohësisht do të përmirësojë komunikimin dhe bashkëpunimin reciprok me institucionet Evropiane të trajnimit gjyqësor.
Ndër objektivat e trajnimit janë: paraqitja e projekteve të rëndësishme në fazën e zbatimit, identifikimi dhe eliminimi i pengesave për arritjen e rezultateve të parashikuara dhe forcimi i kapaciteteve dhe mbështetja institucionale për institucionet e trajnimit gjyqësor.          
 Njoftime

Mbylle