Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Trajnim mbi platformën E-learning, moduli i trafikimit të qënieve njerëzore

Në kuadër të bashkëpunimit me Qendrën e Trajnimit Gjyqësor të Mbretërisë së Hollandës po realiziohet vizita e dy përfaqësuesve të kësaj qëndre pranë Shkollës së Magjistraturës, përkatësisht  Znj. Anne Tahapary dhe Z. Joos Borg. Qëllimi i vizites është zhvillimi i një trajnimi dy ditor dhe i takimeve konsultative të përfaqësueve të QTGJH në lidhje me përgatitjen e nje moduli trajnimi të ardhshëm për çështje të trafikimit të qënieve njerëzore si dhe konfigurimin e platformës online Moodle për ofrimin e një trajnimi të tillë në distancë.Njoftime

Mbylle