Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

International partners

In the framework of vocational training programs, the Magistrates School has a frequent and intensive collaboration with its international partners. There are numerous training activities developed in collaboration with many organizations and international institutions. International partners at the School are numerous :
 • Commission of the European Union
 • Council of Europe
 • OSCE
 • European Union Mission for Justice - EURALIUS
 • Different sections of the Embassy of the United States of America like: Public Relations Office, OPDAT, USAID and different its different projects (MMC Millenium Challenge, Chemonics, DPK Consulting,etc).
 • German Foundations for Technical and legal Cooperation GIZ , IRZ, Fridrich Ebert, and Hans Seidel
 • UN organizations like UNICEF, UNIFEM, UNHCR
 •  Embassy of the Republic of France
 • Turkish Justice Academy
 • Embassy Of The Netherlands
 • British Embassy
 • ICITAP, EBRD – BERZH, REC, etc.
 
 Informations

Mbylle