Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Partnerët ndërkombetarë

Në kuadër të programeve të formimit profesional Shkolla e Magjistraturës ka një bashkëpunim të shpeshtë dhe intensiv me partneret e saj ndërkombëtare. Janë zhvilluar aktivitete të shumta trajnimi në bashkëpunim me shumë organizata dhe institucione ndërkombetare. Partneret ndërkombetare të Shkollës së Magjistraturës janë të shumtë si p.sh:
 • Komisioni i Bashkimit Evropian
 •  Këshilli i Evropës
 • OSBE
 • Misioni i Bashkimit Evropian për Drejtësinë – EURALIUS
 • Seksione të ndryshme të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si: Zyra e Marrëdhënieve me Publikun, OPDAT, USAID dhe projektet e ndryshme të këtij të fundit (MMC Millenium Challenge, Chemonics, DPK Consulting, etj).
 • Fondacionet Gjermane për Bashkëpunim Teknik dhe Ligjor si GIZ, IRZ, Fridrich Ebert, dhe Hans Seidel
 • Organizatat e Kombeve të Bashkuara si UNICEF, UNIFEM, UNHCR
 • Ambasada e Republikës së Francës.
 • Akademia e Turqisë
 • Ambasada e Hollandës
 • Ambasada Britanike
 • ICITAP, EBRD – BERZH, REC, etj.Njoftime

Mbylle