Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për konkursin në Shkollën e Magjistraturës, viti akademik 2016-2017 / 30 gusht 2016

                                                NJOFTIM
 
Sipas njoftimit të bërë në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës, nga data 1 Gusht 2016 ka filluar procedura e rregjistrimit të kandidatëve për konkursin që i përket vitit akademik 2016-2017.
Në datën 30 Gusht, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar ligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Sipas nenit 68, pika 2 të këtij ligji është ngarkuar Shkolla e Magjistraturës të organizojë një konkurs jashtë radhe për pranimin e 25 kandidatëve për magjistratë (të ndarë në gjyqtarë dhe prokurorë), për vitin akademik 2016-2017.
Për shkak të këtij rregullimi të ri që parashikon ligji i sapomiratuar, por edhe për të qenë e parapërgatitur Shkolla e Magjistraturës për efektet që do të krijojë zbatimi i këtij ligji, pas hyrjes së tij në fuqi dhe me qëllim mbarëvajtjen korrekte të të gjithë procesit të konkursit, është kërkuar thirrja e mbledhjes së Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, që do të zhvillohet në datë 1 Shtator, ora 11.
Për vendimet që do të merren nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës lidhur me procedurën e konkursit do të njoftohen menjëherë të gjithë të interesuarit, krahas njoftimit në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës.Njoftime

Mbylle