Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Notification on the Competition of the School of Magistrates - July 29th 2016

                                                 Notification
 
There are notified all the interested ones, who desire to compete in the School of Magistrates, that:
the number of candidates for magistrate, who will start the School of Magistrates in the first academic year 2016-2017 will be 5 positions for the profile of prosecutor.
Registrations will be done during the period of August 1st – August 25th close to the scientific secretary of the school from 9.00 up to 13.30. For more information visit our page www.magjistratura.edu.al.Informations

Mbylle