Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Projektet

Në kuadër të programeve të formimit profesional Shkolla e Magjistraturës ka realizuar një bashkëpunim intensiv dhe të frytshëm me partnerët e saj ndërkombëtarë. Janë zhvilluar aktivitete të shumta në bashkëpunim me organizata dhe institucione ndërkombëtare të ndryshme.
 
Më konkretisht disa nga aktivitetet e realizuara janë si më poshtë:
 
-       Anëtarësimi i Shkollës së Magjistraturës në Rrjetin Evropian për Trajnimet Gjyqësore - EJTN.
-       U realizua vizita studimore nga Akademia e Turqisë.
 
 
Janë në progres bashkëpunime si:
 
-       Bashkëpunimi me projekte të ndryshme të Këshillit të Evropës në lidhje me aktivitete trajnuese për Lirinë e Shprehjes për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë.
-       Bashkëpunimi me Misionin Euralius në lidhje me forcimin e kapaciteteve të ndryshme të veprimtarisë mësimdhënëse dhe trajnuese të Shkollës së Magjistraturës.
-       Bashkëpunimi me projektin SIDA të qeverisë së Suedisë në lidhje me forcimin e kapaciteteve të gjyqësorit për drejtësinë e të miturve.Njoftime

Mbylle