Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Other publications

 

 

 

 

The Publication title:  Çështjet e barazisë gjinore në standardet ligjore dhe jurisprudencën kombëtare dhe ndërkombëtare
The Authors:                Shkolla e magjistraturës, UNIFEM, Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Për Zhvillim.

 

 

 

 

 

 

The Publication title:    Udhëzues për hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar
The Authors:                  Shkolla e Magjistraturës, OPDAT, Prokuroria Shqiptare, USAID,PACA

 

 

 

 

 

 

 The Publication title:   Manual mbi Zbatimin e Kodit të familjes dhe Legjislacionit Civil në lidhje me çështjet për të miturit.

The Authors:                 Shkolla e Magjistraturës, Save the Children,Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations

Mbylle