Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Other publications

 

 

 

 

The Publication title:  Çështjet e barazisë gjinore në standardet ligjore dhe jurisprudencën kombëtare dhe ndërkombëtare
The Authors:                Shkolla e magjistraturës, UNIFEM, Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Për Zhvillim.

 

 

 

 

 

 

The Publication title:    Udhëzues për hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar
The Authors:                  Shkolla e Magjistraturës, OPDAT, Prokuroria Shqiptare, USAID,PACA

 

 

 

 

 

 

 The Publication title:   Manual mbi Zbatimin e Kodit të familjes dhe Legjislacionit Civil në lidhje me çështjet për të miturit.

The Authors:                 Shkolla e Magjistraturës, Save the Children,Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informations

Mbylle