Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Botime të tjera

 

 

 

 Titulli: Çështjet e barazisë gjinore në standardet ligjore dhe jurisprudencën kombëtare dhe ndërkombëtare

Autori: Shkolla e magjistraturës, UNIFEM,  Agjencia Spanjolle e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Për Zhvillim.

 

 

Për të lexuar përmbajtjen e librit ju lutem mund të shkarkoni këtu...

 

 

 

 

Titulli: Udhëzues për hetimin e Korrupsionit dhe Krimit Financiar
Autori: Shkolla e Magjistraturës, OPDAT, Prokuroria Shqiptare, USAID,PACA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titulli: Manual mbi Zbatimin e Kodit të familjes dhe Legjislacionit Civil në lidhje me çështjet për të miturit.
Autori: Shkolla e Magjistraturës, Save the Children,Qëndra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore te Integruara.Njoftime

Mbylle