Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

12 korrik 2019 / Njoftim per emerimin e prokuroreve

                                                   NJOFTIM
 
Sot, më datë 12.7.2019, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka miratuar emërimin e 6 kandidatëve për magjistratë, të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2017 – 2018, si dhe ka bërë caktimin e tyre të përkohshëm në pozicionet, si më poshtë:
 
1. Znj. Eliora Elezi , prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë
2. Znj. Erida Visoçi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë
3. Znj. Mediana Meta, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë
4. Z. Françesk Ganaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë
5. Znj. Odeta Todorushi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë
6. Znj. Albjona Papajani, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
 
Duke qenë besimplotë se prokurorët e sapo emëruar do të kryejnë me sukses dhe përkushtim detyrat që u ngarkohen nga Kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë, Shkolla e Magjistraturës shpreh urimet për detyrën e re dhe të vështirë që ata do të ushtrojnë, në përmbushje të misionit për të cilin janë ngarkuar.
 Njoftime

Mbylle