Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Shkolla e Magjistraturës Pranohet me Statusin e Vëzhguesit në Rrjetin Europian të Trajnimit Gjyqësor

Amsterdam 9-10 Qershor 2016
 
Rrjeti Gjyqësor i Trajnimit Gjyqësor të Bashkimit Evropian, në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve dhe Trajnimeve të Gjyqësorit të Mbretërisë së Hollandës organizoi në Amsterdam gjatë datave 9-10 Qershor mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme vjetore të tij.
Duke parë rëndësinë e procesit të integrimit në strukturat dhe organizmat e Bashkimit Evropian, Shkolla kishte aplikuar për marrjen e statusit të vendit Vëzhgues në këtë rrjet Evropian. Me ftesë të EJTN, Shkolla u përfaqësua në këtë aktivitet nga Drejtori i Shkollës, Z.Sokol Sadushi, dhe Përgjegjësi i Formimit Profesional Z.Ador Koleka.
Përveç shqyrtimit të cështjeve të ndryshme të aktivitetit të rrjetit, në fokus të takimit ishte dhe miratimi i aplikimit të Shkollës së Magjistraturës për pjesëmarrjen tashmë në rrjet me cilësinë e Vendit Vëzhgues, aplikim i cili, pas prezantimit të profilit të Shkollës, u miratua unanimisht nga vendet anëtare të rrjetit, duke e bërë shkollën, anëtarin më të ri me statusin e Vendit Vëzhgues.
Njëkohësisht gjatë takimit dyditor u trajtuan tematika të ndryshme me interes si:
-          Aktivitetet profesionale të zhvilluara gjatë një viti
-          Partneritetet e rrjetit dhe bashkëpunimi me to
-          Plani strategjik i rrjetit, si dhe
-          Parimet e trajnimit gjyqësor
Gjatë takimit u zhvillua puna në grupe sipas tematikave të paracaktuara për metodat e trajnimit gjyqësor, programet e shkëmbimit, linguistika, e drejta penale dhe ajo administrative. Në mbyllje u zhvilluan dhe zgjedhjet për drejtimin dhe sekretariatin e rrjetit.
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle