Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Konferenca “Ngritja e Rrjetit të Institucioneve të Trajnimit Gjyqësor të Vendeve të EJL”, Bukuresht

                                     13-14 Prill 2016
 
Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet vendeve rajonale dhe me inisiativë të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal u organizua në Bukuresht në periudhën 13-14 Prill 2016 konferenca per ngritjen e rrjetit të Institucioneve të Trajnimit Gjyqësor të vendeve të EJL.
Gjatë konferencës u zhvillua ideja e një projekti për mbështetjen e institucioneve të trajnimit gjyqësor dhe u prezantua raporti i praktikave më të mira nga institucionet e trajnimit gjyqësor të vendeve anëtare të BE-së. Delegacioni nga Shqipëria përbëhej nga tre përfaqësues nga Shkolla, dhe një përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë, kryesuar nga Drejtori i Shkollës. Z.Sadushi.
Gjatë konferencës u bë prezantimi i punës së institucioneve të trajnimit gjyqësor ku vendet respektive bënë një panoramë të situatës dhe zhvillimeve të fundit të tyre.
Në të njëjtën kohë përfaqësuesit e institucioneve partnere evropiane parashtruan rolin e tyre në projekt dhe në rrjetin e ardhshëm.
Vizita u mbyll me një vizitë të shkurtër në Institutin Kombëtar të Magjistraturës në Rumani.
 
 Njoftime

Mbylle