Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vizita e Sekretarit të Përgjithshëm të Konferencës së Hagës, Z.Christophe Bernasconi

Në kuadër të bashkëpunimit me Konferencën e Hagës u realizua një vizitë e shkurtër me mbështetjen e Shkollës së Magjistraturës nga Sekretari i Përgjithshëm i Konferencës së Hagës, Z.Christophe Bernasconi, gjatë periudhës 5-7 Prill 2016. 
Vizita u realizua me synimin e mbledhjes së të dhënave për vlerësimin e progresit të Shqipërisë në anëtarësimin në Konventat e ndryshme të Hagës për organizimin e mundshëm të sesioneve trajnuese për gjyqtarët dhe prokurorët. Konventat si ajo për rrëmbimin e fëmijëve, apostille, dhe “choice of court” ishin me interes të veçantë në këtë drejtim.
Gjatë vizitës u realizuan takime të ndryshme me përfaqësues të institucioneve qëndrore të Shqipërisë, për të vendosur marrëdhënie të drejtpërdrejta dhe bazat e bashkëpunimit me Konferencën e Hagës.
Vizita u mbyll me një workshop ku u vlerësuan nevojat për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në këto fusha specifike.
 
 
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle