Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vizita Studimore në Akademinë e Drejtësisë së Turqisë

                                                               7-12 Mars 2016
 
 
Në kuadër të bashkëpunimit me Akademinë e Drejtësisë së Republikës së Turqisë po realizohet një vizitë studimore e kandidatëve për magjistratë të vitit të parë të Shkollës në akademinë Turke.
 
Delegacioni nga Shkolla e Magjistraturës kryesohet nga Kryetari i Këshillit Drejtues dhe Kryetar i Gjykatës së Lartë Z.Xhezair Zaganjori, Drejtori i Shkollës, Z.Sokol Sadushi, pedagogët me kohë të plotë, Znj. Mariana Semini dhe Z.Vangjel Kosta, pedagogu i jashtëm Z.Sokol Berberi, si dhe kancelarja e Shkollës, Zj. Ela Qokaj. Njëkohësisht në përbërje të delegacionit janë pjesëtarë të stafit administrativ.
 
Vizita zhvillohet për realizimin e një kursi trajnimi për kandidatët për gjyqtarë dhe prokurorë, gjatë të cilit do të trajtohen cështje të tilla si: sistemi i drejtësisë në Turqi, procedura e hetimit të krimeve kibernetike, procedurat e ekstradimit, politikat dhe marrdhëniet me Ballkanin dhe Shqipërinë, lufta kundër terrorizmit si dhe gjuha trupore për një komunikim efektiv.
 
Njëkohësisht pjesë e rëndësishme e vizitës ishin dhe takimet prezantuese të zhvilluara në disa institucione kryesore të sistemit turk të drejtësisë si në Ministrinë e Drejtësisë, në Gjykatën e Kasacionit, në Këshillin e Shtetit dhe në Gjykatën Kushtetuese të Turqisë. Gjatë të gjitha takimeve anëtarët e delegacionit u njohën me përbërjen dhe funksionimin e këtyre institucioneve si dhe me mundësitë e ardhme për bashkëpunim.
 
Vizita do të mbyllet me një aktivitete kulturore në Stamboll.
 
 
 
 
 Njoftime

Mbylle