Logo
Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Meeting with the UNODC representatives

The School of Magistrates, on February 8th 2016 organized a meeting with the UNODC representatives on a project of the United Nations’ Office on Customs and Crimes, the Branch of the prevention of terrorism, which has started to assist the national legislations of Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro and Serbia to reinforce the expertise in the war against terrorist threats in the Eastern Europe. 
 
 
 
 Informations

Mbylle