Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare për Trajnimin e Gjyqësorit Recife, PE, Brazil – 8-12 Nëntor 2015

Me ftesë të Organizatës Ndërkombëtare për Trajnimin e Gjyqësorit – IOJT, Drejtori i Shkollës Z.Sokol Sadushi po merr pjesë në punimet e Konferencës së 7-të Ndërkombëtare për Trajnimin e Gjyqësorit që po zhvillohet në Recife, Brazil. 
IOJT është krijuar si një organizatë ndërkombëtare që lehtëson bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit dhe njohurive ndërmjet anëtarëve të saj. Me më shumë se 120 anëtarë nga të gjitha shkollat  dhe institucionet e trajnimit gjyqësor, Konferenca është një mundësi shumë e mirë për të ndarë përvojat, qasjet innovative si dhe për të forcuar lidhjen dhe partneritetin ndërmjet edukatorëve gjyqësorë, ekspertëve dhe drejtuesve të institucioneve gjyqësore. 
Në punimet e konferencës do të trajtohen tematika të tilla të rëndësishme si: 
- Parimet e Edukimit Gjyqësor
- Kandidatët për magjistratë – Vlerësimi, Përzgjedhja dhe Emërimi
- Trajnimi i Gjyqtarëve të Rinj – Orientime dhe Programi Mësimor
- Institucionet e Trajnimit Gjyqësor – Drejtimi, Financimi dhe Infrastruktura
- Vlerësimi i Trajnimit Gjyqësor
- Impakti i Emërimit si Gjyqtar në Jetën e tij jashtë Gjykatës
- Trajnimi i Vazhduar i Gjyqtarëve në Detyrë
- Balancimi i Influencës dhe Pavarësisë në Trajnimin Gjyqësor
- Trajnimi Gjyqësor dhe Media
- Trajnimi i Gjyqtarëve për Implikimet Etike të Mediave Sociale
- Hartimi, Implementimi dhe Vlerësimi i Programeve të Zhvillimit Profesional për Drejtuesit dhe Menaxherët e Gjykatave, etj.
 
 
 
 Njoftime

Mbylle