Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

The coordinator on the right of information

The coordinator on the right of information of the School of Magistrates:
 
Eva Cepa
 
Email:       evacepa@magjistratura.edu.al
Tel:           04 2468827/219
Address:    Rr.”Elbasanit, (Pranë) Fakultetit Gjeologji Minierave, Tirana, Albania
Timetable:   Monday-Friday     08:00 - 16:00
 
Laura Pupa   
 
Email:       laura.pupa@magjistratura.edu.al
Tel:           04 2468827/219
Address:    Rr.”Elbasanit, (Pranë) Fakultetit Gjeologji Minierave, Tirana, Albania
Timetable:   Monday-Friday      08:00 - 16:00Informations

Mbylle