Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

LIDHJA NR. 2
 
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
Nr. Rendor
Data e rregjistrimit të kërkesës
Objekti
Data e kthimit të përgjigjes
Statusi i   kërkesës
Tarifa
 
1
28.09.2015
Kërkesë për konfirmim përgjigje në përputhje me kriteret e pranimit
 09.10.2015
Informacion
S'ka
2
14.12.2015
Informacion mbi kriterin e mbrojtjes së gjuhës angleze
18.12.2015
Informacion
S'ka
3
30.03.2016
Informacion mbi një student magjistratë
04.04.2016
Informacion
S'ka
4
07.04.2016 Informacion mbi një student magjistratë 12.04.2016
Informacion
S'ka
5
16.05.2016 Kërkesë për informacion mbi kriteret e pranimit
24.05.2016
Informacion
S'ka
6
06.06.2016
Kërkesë informuese
17.06.2016
Informacion
S'ka
7
18.12.2016
Kërkesë për informacion
28.12.2016
Informacion
S'ka
8
09.05.2017
Kërkesë për tu pajisur me dokumentacion
17.05.2017
Informacion
S'ka
9
10.05.2017
Kërkesë për tu pajisur me dokumentacion për konkursin e vitit 2017-2018
17.05.2017
Informacion
S'ka
10
11.05.2017
Dhënie informacioni dhe dokumentacioni shoqërues
17.05.2017
Informacion
S'ka
11
12.02.2018
Kërkesë për informacion
14.02.2018
Informacion
S'ka
 
 
 
 
 
 Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo 3 (tre) muaj.Njoftime

Mbylle