Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
VITI 2018
 • Vendim Nr.1, datë 22.01.2018 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2017-2018 ”
 • Vendim Nr.2, datë 22.01.2018 “ Për Miratimin e Raportit Ekonomiko-Financiar të Shkollës së Magjistraturës për periudhën Janar – Dhjetor 2017 ”
 • Vendim Nr.3, datë 22.01.2018 “ Për disa ndryshime në Vendimin nr.48, datë 28.12.2015”
 • Vendim Nr.4, datë 22.01.2018 “ Për shpalljen vakant të pozicionit pedagog i brendshëm në Shkollën e Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.5, datë 22.01.2018 “ Për një shtesë në Vendimin nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës "
 •  Vendim Nr.6, datë 22.01.2018 “ Për caktimin e Përgjegjësit të Programit të Formimit Vazhdues ”
 • Vendim Nr.7, datë 21.03.2018 “ Për disa shtesa në Vendimin nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës "
 • Vendim Nr.8, datë 21.03.2018 “ Për emërimin e Z. Idlir Peçi pedagog i brendshëm i Shkollës së Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.9, datë 21.03.2018 “ Për organizimin e procedurës së testimit të aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit ex officio ”
 • Vendim Nr.10, datë 21.03.2018 “ Për disa shtesa dhe ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese për vitin akademik 2017-2018 ”
 • Vendim Nr.11, datë 06.04.2018 “ Për disa shtesa në Vendimin nr.1, datë 31.01.2017 “ Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës ”
 • Vendim Nr.12, datë 06.04.2018 “ Për krijimin e komisionit administrator të testimit të subjekteve ex officio” Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle