Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Vendime të Këshillit Drejtues ndër vite

VENDIMET E KËSHILLIT DREJTUES NDËR VITE
 
VITI 2019
  • Vendim Nr. 1, datë 29.1.2019 “Për miratimin e Strategjisë afatmesme të Shkollës së Magjistraturës 2019-2023”
  • Vendim Nr. 2, datë 29.1.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1, datë 31.1.2017 “Për miratimin e Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës”
  • Vendim Nr. 3, datë 29.1.2019 “Për Provimin e Pranimit për vitin akademik 2019-2020”
  • Vendim Nr. 4, datë 29.1.2019 “Për disa ndryshime në kalendarin e aktiviteteve trajnuese në programin e Formimit Vazhdues për vitin akademik 2019-2020”
  • Vendim Nr. 5, datë 29.1.2019 “Për disa ndryshime në vendimin nr.48, datë 28.12.2015”
  • Vendim Nr. 6, datë 29.1.2019 “ Për shpalljen vakant pozicionin Pedagog i Brendshëm”
  • Vendim Nr. 7, datë 29.1.2019 “ Për miratimin e raportit ekonomiko-financiar të Shkollës së Magjistraturës për periudhën janar-dhjetor 2018” Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle